Autocad LT > Nápověda > Zadávání hodnot při provádění příkazů

Zadávání hodnot při provádění příkazů

Při provádění příkazů v AutoCAD je od uživatele vyžadováno zadání různých hodnot a voleb.

Číselné hodnoty

- Zadejte na klávesnici a potvrďte Enter. Desetinná místa oddělujte tečkou (.)

- Vzdálenosti a úhly lze zadat i vyklikáním hodnoty pomocí levého tlačítka myši v kreslícím okně. To lze využít pokud již máte ve výkrese entity, jejichž rozměry nebo umístnění lze využít.

Bod

- Zadejte kliknutím levým tlačítkem myši v kreslícím okně. Lze využít nastavené úchopy entit, které ve výkrese již existují.

- Lze zadat také souřadnicemi oddělenými čárkou jako x,y nebo x,y,z.

Další bod při provádění příkazu

- Zadejte kliknutím levým tlačítkem myši v kreslícím okně. Lze využít nastavené úchopy entit, které ve výkrese již existují.

- Můžete zadat pouze vzdálenost a potvrdit Enter. Další bod bude vytvořen ve směru umístění kurzoru na obrazovce. Tento postup je vhodný používat v kombinaci s ortogonálním režimem nebo polárním trasováním, kdy jsou směry kreslení omezeny na předdefinované úhly.

- Lze zadat ortogonálními souřadnicemi oddělenými čárkou jako x,y nebo x,y,z. Výchozí jsou relativní souřadnice, které určují vzdálenosti ve směrech x,y(,z) od předchozího bodu. Absolutní souřadnice vynutíte zadáním #.

- Lze také zadat jako polární souřadnice zadáním délky a úhlu. Při dynamickém zadávání lze mezi hodnotami přepínat pomocí klávesy Tab:

Dynamické zadávání v AutoCAD

Pokud je vyžadován výběr entit, označte entity kliknutím levým tlačítkem myši nebo výběrovým oknem. Pro ukončení výběru a pokračování příkazu je nutné potvrzení volby pomocí Enter.

Volbám v průběhu příkazu a výběru entit se věnují další témata nápovědy.

Mon Apr 06, 2020 10:10:39
CAD Zone Eshop SketchUp Rhino V-Ray AutoCAD LT CADprofi

AutocadLT.cadzone.cz