Autocad LT > Nápověda > Výběr entit

Výběr entit

Při modifikacích entit a dalších příkazech AutoCAD jste často vyzváni k výběru entit, na které budu příkaz aplikován. Nejpoužívanějšími způsoby výběru jsou:

Klik na jednotlivou entitu pomocí levého tlačítka myši

Výběr entity v AutoCAD

Vybrané entity zůstanou graficky označeny. Pokud není aktivní žádný příkaz, mají vybrané entity zobrazeny kontrolní uzly, které umožňují modifikaci jejich tvaru či umístění. Postačí kliknout na uzel levým tlačítkem myši a dalším klikem určit nové umístění.

Výběrové okno
Klikněte levým tlačítkem myši do prostoru kreslícího okna vlevo od entit zamýšlených k výběru:

Výběrové okno v AutoCAD

Druhé bod určete opět kliknutím napravo od původního. Tak budou vybrány pouze entity, které ve výběrovém okně leží celé. Entity, které budou vybrány, se zvýrazňují již při pohybu kurzoru směrem ke druhému bodu.

Protínající výběrové okno
Klikněte levým tlačítkem myši do prostoru kreslícího okna vpravo od entit zamýšlených k výběru:

Protínající výběrové okno v AutoCAD

Druhé bod určete opět kliknutím nalevo od původního. Tak budou vybrány všechny entity, které výběrové okno protíná. Entity, které budou vybrány, se zvýrazňují již při pohybu kurzoru směrem ke druhému bodu.

Pokud provádíte výběr entit v rámci příkazu, ukončete výběr pomocí Enter.

Sat Jan 25, 2020 05:26:13
CAD Zone Eshop SketchUp Rhino V-Ray AutoCAD LT CADprofi

AutocadLT.cadzone.cz