Autocad LT > Nápověda > Uživatelské prostředí

Uživatelské prostředí

Uživatelské prostředí AutoCAD LT 2019 ve Windows:

Uživatelské prostředí AutoCAD

A - Menu v horní části okna aplikace umožňuje přístup k většině potřebných příkazů a nastavení.

B - Pás karet usnadňuje ovládání díky grafické reprezentaci ovládacích prvků.

C - Největší plochu zabírá kreslící okno.

D - Navigační panel umístěný v pravém horním rohu kreslícího okna.

E - Příkazový řádek je ve výchozím nastavením umístěn ve spodní části kreslícího okna.

F - Panel vlastností může zobrazovat informace o entitách ve výběrové množině a umožňovat jejich editaci.

G - Záložky nad levým horním rohem kreslícího okna poskytují přehled a možnosti přepínání mezi všemi otevřenými výkresy.

H - Záložky pod levým dolním rohem kreslícího okna zobrazují modelový prostor a vytvořené výkresové prostory (rozvržení). Umožňují také přepínání mezi nimi a jejich editaci.

S - Stavový řádek v pravém dolním rohu okna aplikace obsahuje přehled o užitečných nastaveních a možnost jejich změny.

Tue Nov 13, 2018 19:31:48
CAD Zone Eshop SketchUp Rhino Cinema V-Ray AutoCAD LT

AutocadLT.cadzone.cz