Autocad LT > Nápověda > Úchopy entit (F3)

Úchopy entit (F3)

Při kreslení v programu AutoCAD pomáhají úchopy entit. Ty využívají dle aktuálního nastavení bodů, které již ve výkrese existují.

Ikony úchopů se zobrazují se při umístění kurzoru poblíž některého z nastavených bodů. Jejich tvar napovídá, jaký typ úchopu je právě aktivní. Jakmile je ikona zobrazena, klik levým tlačítkem umístí bod v požadované pozici:

Úchop entit v AutoCAD

Nastavené úchopy je možné aktivovat nebo deaktivovat kliknutím na ikonu ve stavovém řádku:

Ikony Úchopů entit v AutoCAD

Tip:
Pro rychlé zapnutí nebo vypnutí úchopů využijte klávesu F3.

Rychlou změnu nastavení úchopů je možné provést v nabídce zobrazené kliknutím na šipku vedle ikony ve stavovém řádku:

Rychlé nastavení úchopů v AutoCAD

Volba "Nastavení uchopení objektů..." zobrazí nastavení v dialogovém okně:

Dialog nastavení úchopů v AutoCAD

Při kreslení lze úchopy vynutit i jednorázově pomocí kombinace kláves + Enter:

kon - koncový
pol - polovina
stř - střed
bod - bod
kva - kvadrant
prů - průsečík
pro - protažení
ref - bod vložení
kol - kolmo
tan - tečna
nej - nejblíže
rov - rovnoběžně

Mon Apr 06, 2020 09:50:25
CAD Zone Eshop SketchUp Rhino V-Ray AutoCAD LT CADprofi

AutocadLT.cadzone.cz