Autocad LT > Nápověda > Příkazový řádek AutoCAD

Příkazový řádek AutoCAD

Jedním z nejdůležitějších prvků uživatelského prostředí programu AutoCAD je příkazový řádek. Ve výchozím nastavení je umístěn ve spodní části kreslícího okna.

Příkazový řádek poskytuje důležité informace o průběhu vykonávání příkazů i možnosti, jak běh právě prováděného příkazu změnit. Zvlášť při začátcích práce v programu AutoCAD je nutné naučit se příkazový řádek sledovat a naučit se chápat "Co tím chtěl AutoCAD říci..."

Pochopení tohoto způsobu komunikace s programem pak umožňuje provádět i neznámé příkazy, protože způsob zadávání pokynů nebo hodnot je stále stejný.

Příkazový řádek AutoCAD

Pokyny nebo volby hodnot provádí uživatel v dolní bílé části příkazového řádku. Pokud není aktivní žádný příkaz je světle šedou barvou zobrazen text "Zadejte příkaz".

Nad bílou plochou je na šedém pozadí zobrazena historie příkazů, která v řádcích ubíhá vzhůru. Historie může obsahovat důležité údaje jako jsou například výsledky měření provedených ve výkrese.

Tmavá plocha v levé části umožňuje přesun celého panelu příkazového řádku na nové umístění (při držení a tažení levým tlačítkem myši).
Ikona klíče vede k mnoha užitečným nastavením.

Křížek panel příkazového řádku uzavře (nedoporučuje se).

Pokud nemáte příkazový řádek zobrazen, vyvolejte jej kombinací kláves Ctrl+9. Při zadání kombinace kláves nesmí být aktivní žádný příkaz, což zajistíte například klávesou Escape (Esc).

Velikost okna příkazového řádku je také možné upravovat při najetí kurzoru na hranu okna, kliknutím a tažením v požadovaném směru, jakmile se kurzor nad hranou změní na malou dvousměrnou šipku.

Mon Apr 06, 2020 11:12:18
CAD Zone Eshop SketchUp Rhino V-Ray AutoCAD LT CADprofi

AutocadLT.cadzone.cz