Autocad LT > Nápověda > Ortogonální režim (F8)

Ortogonální režim (F8)

Při kreslení technických výkresů v AutoCAD je užitečná možnost přepnutí do ortogonálního režimu (ortho mode). Ten umožní kreslení pouze ve vodorovném nebo svislém směru. Můžete tak zadávat pouze délky entit a ty budou vytvořeny jen vodorovně nebo svisle (dle umístění kurzoru vzhledem k předchozímu bodu).

Zapnutí nebo vypnutí ortogonálního režimu indikuje ikona ve stavovém řádku: Ortogonální režim

Ortogonální režim je možné kliknutím na tuto ikonu aktivovat a deaktivovat. Rychlejší je ale možnost využít pro tento účel klávesu F8.

Mon Apr 06, 2020 11:57:37
CAD Zone Eshop SketchUp Rhino V-Ray AutoCAD LT CADprofi

AutocadLT.cadzone.cz