Novinky verze 2023

Jste zvědaví, co Vám přináší nová verze AutoCAD 2023? Pojďme se na to spolu podívat:

Novinky AutoCAD 2023

1. Import připomínek a Asistent připomínek

Import připomínek a Asistent připomínek využívají AI (umělou inteligenci), dovedou rozpoznat připomínky a umožňují jednoduché zobrazování a vkládání revizí do výkresů.

Připomínky je možné importovat ve formátech pdf, png nebo jpg. Tyto překryjí výkres jako Stopa. Asistent připomínek umožňuje vkládání identifikovaných připomínek do výkresů jako geometrii. Připomínky identifikuje jako text, m-odkaz nebo revizní obláček. Text je možné před vložením upravovat, nebo zkopírovat text do schránky.

Při importu připomínek se verze výkresu s připomínkami umístí nad původní soubor. Importovaný soubor se automaticky zarovná a umístí v nové stopě.

2. Přehledy: Poradce maker

Přehledy maker Vám pomůžou být produktivnější.
Příkazové makro se skládá ze sekvence příkazů a systémových proměnných, které pomůžou s automatizací úkolů, které často vykonáváte při práci v AutoCADu. AutoCAD vytváří přehled maker na základě toho, jako jedinečně využíváte příkazy. Pomocí palety Makra příkazů je možné zobrazovat, zkoušet a ukládat návrhy maker příkazů. Makra je možné přidat na pás karet. Taktéž je možné je přidávat na kartu Uložené na paletě Makra příkazů.

3. Stopa

V nové verzi AutoCAD je možné vytváření stopování také na Vašem počítači (nejenom ve webové nebo mobilní aplikaci) nebo přispívat do stop, které vytvářejí ostatní.4. Počet

Funkce pro počítání výskytu objektů nebo bloků v zadané oblasti.5. Plovoucí okno výkresu

Vylepšená verze plovoucích oken.6. 3D Grafika

Nový 3D grafický systém pro vícero platforem, který dokáže využít celý výkon GPU i vícejádrových CPU pro plynulou navigaci ve velkých výkresech.

7. Zobrazování 2D Grafiky

AutoCAD 2023 obsahuje nové grafické jádro, díky kterému získáváte lepší efekt zobrazování na špičkových GPU.
Nové grafické jádro přináší:
- vylepšený výkon pro přibližování a posun pro výkresy, které obsahují mnoho textů TrueType, dlouhé křivky a plné šrafy ve stylu 2D drátěného modelu
- optimalizaci využití GPU paměti při otevírání několika výkresů v režimu DirectX 12

8.Správce sady listů a Autodesk Docs

Nový Správce sady listů pro web Vám pomůže se správou Vašich listů z Autodesk Doc.
Nová verze Správce sady listů pro web umožňuje zobrazování a spravování pojmenované sady výkresových listů, které jste si uložili v Autodesk Doc. Pokud otevřete soubor DST z Autodesk Docs, ve výchozím nastavení se zobrazí ve Správci sady listů pro web.

Základní funkce Správce sady listů:
- Tvorba a odebírání listů a jejich pod-sad
- Definování vlastností listů, jejich pod-sad a sad
- Publikace sady listů do PDF
- Odesílání sad

9. VYJMIXREF

Nový příkaz VYJMIXREF vybrané objekty z výkresu zkopíruje do schránky společně s určeným základním bodem a odstraní je.

10. Rozšíření křivky

Nová možnost pro uzel, Extend, k Vaší křivce přidá další vrchol vycházející z vybraného koncového uzlu. Proto není potřeba obracet směr křivky.
Vrchol je možné přidat také mezi konec křivky a předchozí vrchol.
Pomocí nové možnosti Prodloužit se vrchol vloží pokaždé ze zvoleného koncového uzlu bez ohledu na směr, kterým byla křivka nakreslena.

11. Rozšíření příkazu MODKAZ

K příkazu MODKAZ byla přidána nová volba pro odstranění existujícího mtextu a jeho nahrazení novým odkazem.

Sat May 21, 2022 13:50:26
CAD Zone Články Rhino V-Ray AutoCAD LT CADprofi SketchUp

AutocadLT.cadzone.cz