Nové funkce v AutoCAD LT 2017

AutoCAD LT 2017 nabízí mnoho nových funkcí pro rychlejší a efektivnější práci:

2D grafika
V AutoCADu 2017 pokračuje vylepšování vzhledu, vybírání a výkon 2D geometrie.Inteligentní osy a středové značky
Osy a středové značky můžete snadno vytvářet a upravovat. Při posunutí asociativního objektu se osy a středové značky automaticky posunou společně s daným objektem.Uživatelské prostředí
Aktualizace uživatelského prostředí včetně nových nastavení umožňují rychlejší ovádání programu.Sdílení návrhů
AutoCAD 2017 nabízí pro úzkou spolupráci mezi týmy a pro zachování bezpečnosti formátu DWG nový nástroj umožňující jednodušší publikování pohledů výkresů do cloudu.Migrace
Nový nástroj pro migraci vašich nastavení a souborů z předchozích verzí AutoCADu.Import PDF souborů
V AutoCADu 2017 můžete poprvé obsah PDF také importovat a to geometrii, TrueType texty a rastrové obrázky, a to buď z celého souboru nebo jeho vybrané podložené části.Autodesk Desktop App
Autodesk Desktop App, která se po dokončení instalace automaticky zobrazí, je doprovodná aplikace, která přináší bezpečnostní záplaty a aktualizace pro všechny produkty společnosti Autodesk založených na Microsoft Windows a to pro verze 2015, 2016 a 2017.Novinky od verze AutoCAD 2016

Zobrazení v AutoCAD LTZobrazení geometrie
AutoCAD od verze 2016 zobrazuje oblouky a křivky jako vyhlazenou geometrii oproti dřívější segmentaci. To umožňuje přesnější práci a vylepšuje vizální dojem i komfort při kreslení.


PDF v AutoCAD LTVylepšené PDF
Exportované PDF soubory jsou nyní menší a lépe prohledatelné.


Kótování v AutoCAD LTInteligentní kótování
Kótování objektů na klik dle kontextu výkresu.


Pás karet v AutoCAD LTGalerie pásu karet
Pás karet je rozšířen o galerii s náhledy, která umožňuje snadnější výběr prvků.


Náhled příkazů v AutoCAD LTNáhled příkazů
Náhled příkazu v průběhu provádění usnadňuje práci a omezuje nutnost příkazu Zpět.


Text v AutoCAD LTPráce s textem
Úpravy odstavcového textu (MTEXT) jsou propracovanější a více odpovídají práci se stadardním textovým editorem.


Proměnné v AutoCAD LTSystémové proměnné
Funkce sledování systémové proměnné umožňuje nastavit preferovanou hodnotu a zobrazit oznámení, pokud se tato hodnota změní.


Kanál návrhu v AutoCAD LTKanál návrhu
Kanál návrhu umožňuje sdílení práce se s polupracovníky a klienty bez omezení platformy včetně mobilních zařízení. Ti pak mohou vkládat své komentáře a požadavky.


Nová karta v AutoCAD LTStránka Nová karta
Pohodlné otevírání nových a existujících výkresů.

Fri Sep 17, 2021 12:08:50
CAD Zone Články SketchUp Rhino V-Ray AutoCAD LT CADprofi

AutocadLT.cadzone.cz