Autocad LT > Nápověda > Navigace ve výkrese

Navigace ve výkrese

Pro kreslení v AutoCAD používejte myš s prostředním kolečkem a pro tři tlačítka na myši využívejte kvůli plynulému ovládání tři prsty (nikoli jen dva nebo jeden). U praváků je standardně ukazováček na levém tlačítku myši, prostředníček na kolečku a prsteníček na pravém tlačítku.

Pro posun výkresu: stiskněte prostřední kolečko, držte jej posuňte myší v požadovaném směru
Pro zoom výkresu: otáčejte prostředním kolečkem myši, nahoru pro zvětšení zobrazené části výkresu, dolů pro zmenšení

Změna směru pro zoom je možná pomocí systémové proměnné ZOOMWHEEL: Zadejte její název do příkazového řádku a změňte její hodnotu na 1.

Pro navigaci je k dipozici také panel umístěný v pravém horním rohu kreslícího okna či výřezu:

Panel navigace AutoCAD

První nástroj Kolečko usnadňuje navigaci pro případ, kdy myš s kolečkem nemáte k dispozici:

Kolečko navigace AutoCAD

Přiblížit zvětšuje zobrazenou část výkresu
Převinout umožňuje návrat k předchozím zobrazením formou animace a výběru ze skupiny náhledů
Posun pohledu přesunuje výkres v kreslícím okně

Nástroj kolečko můžete uzavřít křížkem či klávesou Escape (Esc).

Ikona ručičky v navigačním panelu aktivuje možnost posouvat výkresem pomocí levého tlačítka myši.
Posun ukončíte pomocí Enter nebo Escape.

Lupa v panelu navigace AutoCAD

Lupa v navigačním panelu umožňuje různá nastavení zoomu výkresu. Je využívána i pro případy, kdy nestačí jednoduchý zoom pomocí prostředního kolečka. Vrátí například předchozí zoom nebo nastaví měřítko zobrazení výřezu vzhledem k výkresovému prostoru.

Mon Apr 06, 2020 10:06:47
CAD Zone Eshop SketchUp Rhino V-Ray AutoCAD LT CADprofi

AutocadLT.cadzone.cz